Disclaimer

Met het bezoeken van deze website van Samen Professionals aanvaardt u de onderstaande voorwaarden.

Inhoud en functioneren van de site

Deze Samen Professional website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Samen Professional is niet aansprakelijk voor deze eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie, ook niet voor de mogelijke aanwezigheid van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website. Samen Professional is bovendien niet aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van en/of het niet goed functioneren van de website.

Informatie en sites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Daardoor kunnen wij aanvullende informatie verstrekken. Samen Professional heeft echter geen zeggenschap over de inhoud van deze sites en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van deze sites of webpagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties op www.samenprofessional.nl als ook de structuur van de site zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze publicaties mag op welke manier dan ook worden veelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Samen Professional daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen voorbehouden

Samen Professional behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. Op het bezoeken van deze website is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.