Het onderzoek naar
werkdruk in de zorg

De resultaten van het onderzoek

De Aethon Groep Werkdruk Thermometer 2021 is het resultaat van een online onderzoek onder lezers van zorgvakbladen Skipr en Zorgvisie. De steekproef is in juni 2021 uitgevoerd door School of Insights in samenwerking met BSL, uitgever van Skipr en Zorgvisie.

Via een mailing zijn lezers waarvan 240 deelnamen aan het onderzoek. Dat ging om mensen met een functie in het hoger management (RvB, directie) en het management maar ook om project-/programmaleiders en teamleiders. De respondenten zijn actief in diverse zorgdisciplines. Het grootste deel werkt in de verzorging en verpleging (44 procent), gevolgd door de ziekenhuizen (21 procent) en de thuiszorg (11 procent). Wilt u het volledige werkdrukonderzoek inzien? Klik dan op deze link.

Hieronder een korte samenvatting van de uitkomsten van het werdrukonderzoek: