Deel uitmaken van de maatschappij

Birgitte & Suzanne, klantmanagers

Wat doe je als Klantmanager Werk en Inkomen? Birgitte (Klantmanager Werk & Participatie) en Suzanne (Klantmanager Inkomen) vertellen enthousiast over hun baan bij de gemeente. Beide hebben een belangrijke rol om mensen te stimuleren weer deel uit te maken van de maatschappij. In dit duo-interview lees je meer over hun werk bij de semi-overheid.

Verschillen tussen klantmanager werk en inkomen

Als Klantmanager Inkomen voer je intakegesprekken en beoordeel je aanvragen in het kader van de Participatiewet. Dit kan gaan om aanvragen voor algemene bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Je verricht onderzoek naar rechtmatigheid van aanvragen en bent verantwoordelijk voor een eigen caseload van klanten.

Als Klantmanager Werk begeleid je klanten op weg naar betaald werk of een opleiding binnen de doelmatigheid van de Participatiewet. Je hebt een eigen caseload van klanten, die je motiveert en ondersteunt in het traject naar hun einddoel.

Welke opleiding heb je gedaan en hoe heb je deze baan gevonden?

Suzanne heeft de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen gevolgd. Tijdens haar afstuderen is ze in contact gekomen met een recruiter, die haar heeft uitgelegd wat het werk bij de gemeente precies inhoud. Ik werk bij de gemeente Amersfoort en als Klantmanager Inkomen beoordeel ik het recht op bijstand binnen de Participatiewet. Denk hierbij aan voorzieningen als bijzondere bijstand, levensonderhoud en minimaregelingen. Je gaat aan de slag met je eigen caseload, voert intakegesprekken en vormt aan de hand hiervan een oordeel over de aanvraag tot bijstand. Vandaar dat het essentieel is om de Participatiewet goed te kennen, van binnen en van buiten. Dit is de basis voor mijn werk als Klantmanager Inkomen.

Hoe ziet een doorsnee werkdag eruit?

Suzanne spreekt dagelijks veel klanten met een uitkering in de spreekkamer. Deze gesprekken zijn erg divers. De situatie is namelijk voor elk individu anders. Als zij een aanvraag doen, vraag je naar de reden en geef je de uitkeringsregels aan waar ze zich aan moeten voldoen. Daarnaast is het van belang dat je sociaal bent. Het is niet eenvoudig om bij de gemeente aan te kloppen voor een uitkering en enig inlevingsvermogen is een belangrijke eigenschap. Uiteindelijk is het re-integratieproject richting werk het grote doel. Dit mag niet uit het oog worden verloren. Je helpt een ander écht met dit werk. Dat is fijn, en was voor mij de doorslaggevende factor.

En Birgitte, hoe is dat voor jou?

Birgitte is na de Sociale Academie HBO-Cultureel Werk haar loopbaan gestart in het welzijnswerk. Na verschillende rollen te hebben vervuld werkt ze nu als Klantmanager Werk & Participatie. Bij de Sociale Dienst Drechtsteden werkt ze met klanten tussen de 18 en 27 jaar, die door omstandigheden geen werk hebben of een opleiding kunnen volgen. Samen breng je in beeld wat het gewenste einddoel is, bijvoorbeeld betaald werk of een opleiding volgen, en welk traject daarbij past. Daarvoor worden verschillende middelen ingezet, variërend van activerings- of werkervaringstrajecten tot sollicitatietrainingen. Birgitte kijkt samen met een klant welke oplossingen er zijn voor de belemmeringen en wat de juiste omgang daarmee is.

Birgitte heeft een achtergrond in het welzijnswerk. Eerst in de uitvoering waar ze met verschillende doelgroepen heeft gewerkt (jongeren, kinderen, vrouwen en statushouders). Uiteindelijk is ze doorgegroeid tot de functie van directeur. Ontzettend leuk en leerzaam, maar ik miste het directe contact met de klanten, zegt Birgitte. Waarna ze besloot om een switch te maken en weer terug de uitvoering in te gaan en als Klantmanager Werk & Participatie te gaan werken. Ze vindt het ontzettend fijn om iemand te ondersteunen en motiveren om zijn/haar doel te behalen.

Voortdurend bezig om out-of-the-box te denken om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.
Birgitte, Klantmanager Werk & Participatie bij Samen Professionals

Wat is je leukste werkervaring?

Suzanne kan zich nog goed haar leukste werkervaring herinneren. Dit was een man die vervroegd met pensioen is gegaan. Hij had door omstandigheden in eerste instantie geen recht op een uitkering. Maar we hebben toen met diverse partijen en afdelingen binnen de gemeente overlegd om ervoor te zorgen dat hij een uitkering kreeg. De uitkomst was positief. De klant was zo dankbaar dat we een heerlijke taart van hem ontvingen. Een heel mooi gebaar.

Wat is je grootste uitdaging?

De Participatiewet heeft rechten en plichten die je goed moet weten. Birgitte is voortdurend bezig om out-of-the-box te denken om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen om haar klanten te ondersteunen. De focus ligt op de lange termijn zodat ze hun doel behalen.

Ook de drukke perioden kunnen een uitdaging zijn. Dit is gewoonlijk na de zomer. Na het eerste semester zien we veel studie-uitval, en schoolverlaters die niet zo snel een baan kunnen vinden of hun werk niet vast kunnen houden. Een deel van deze jongeren komt bij ons terecht voor de vraag om ondersteuning. Deze groep klopt niet zomaar bij ons aan. Het is ten slotte niet makkelijk om als jongere om hulp te vragen. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Mede met de opkomst van internet zijn veel jongeren eenzaam en vinden het moeilijk om contact te maken met hun omgeving. Daarnaast is er de druk van social media waarin het lijkt of iedereen succesvol en populair is. Dat kan iemand onzeker maken. We gaan samen met hen de uitdaging aan om een nieuwe opleiding te kiezen of te gaan werken.

Blij met detachering?

Voor zowel Birgitte als Suzanne betekent detachering een vast inkomen. De zekerheid is heel fijn. Bij een werkgever kon ik ook in loondienst gaan, maar het voordeel van detachering is dat je een kijkje kan nemen in een andere keuken. Je kunt kiezen voor meerdere opdrachten in een kort tijdsbestek, waardoor je veel kunt proeven van verschillende bedrijven. Maar je hebt ook langere opdrachten van zes maanden tot één jaar. Ideaal als je je meer onderdeel wilt voelen van een team.

Ben je enthousiast geraakt? Dat is mooi! We hebben diverse vacatures Klantmanager Inkomen en vacatures Klantmanager Werk.